Մեկն իր կամքին ինչ ուզես անի, մյուսը խոսելու իրավունք չունի

Վլադիմիր Բաղդասարյան

Սևանի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների եկեղեցու հովիվ

 

Մարդ կար, որ աշխատում էր բանակում, եկան ասացին, որ մեզ մոտ այդպիսի մարդ չի կարող աշխատել, դիմում գրի ազատվի, թե չէ այլ բան կլինի: Մարդիկ գնում են գործարան աշխատելու հարցնում են, թե ո՞ր կրոնական կազմակերպության է պատկանում: Այսինքն, քլունգը բարձրացնելու համար խիստ անհրաժեշտ է կրոնական պատկանելությունը: Գիտենք, որ աշխարհում ամենամեծ չարիքը եղել է մարդկանց հավատաքննությունը, որի արդյունքում վերացրել են մեծ թվով գործիչների, մտավորականների, արվեստի գործիչների: Դա մեր ժամանակներում էլ ընդունելի չէ:

Ոտնձգութի՞ւն, թէ յափշտակում

Ոսկան Մխիթարեան

 

Հետեւաբար՝ այս սկզբունքէն մեկնելով, մեր առջեւ կը դրսեւորուին  նոր ախորժակներ՝ Սփիւռքը բեկանելու եւ գրաւելու: Այն ինչ որ Խորհրդային կարգերու ժամանակ չիրականացաւ, այսօր «ազատ-անկախ» հայրենիքի վարչակարգին օրով կ'իրագործուի: Ենթադրութիւնները կը թողունք մեր ընթերցողներու հայեցողութեան:

Եկեղեցին և Համացանցը

Վարդան Ջալոյան, մշակութաբան

Նկատողություն

Միքայել Նալբանդյան

Ճահճացել է Եկեղեցին իր աննպատակ առաքելութեան մէջ

Ոսկան Մխիթարեան

 

Անդադրում քաջալերանք կ'ըստանամ եկեղեցական բոլոր շրջանակներէն, նոյնիսկ՝ Կաթողիկէ եւ Բողոքական համայնքներէն:  Անոնց մէջ կան դասընկերներ, աշխատակիցներ, աշակերտներ եւ սրտակից միաբաններ: Դժբախտաբար քաջութիւնը չունին արտայայտուելու. թէկուզ գուլիսներու ետին եւ կամ բարեկամական շրջանակներուն մէջ կ'արտայայտուին եկեղեցւոյ ղեկավարութեան դէմ, բայց դուրս չեն կրնար գալ իրենց ստրկական վիճակէն:

Ազգային գերխնդիրներով զբաղվող պետություն մենք չունե'նք

Արթուր Արմին, հայագետ, հոդվածների և գրքերի հեղինակ, Լոս Անջելեսի «Spurk-Diaspora» հասարակական-մշակութային կազմակերպության նախագահ