Պատմութիւն Հայոց Իրաց

Նազենի Ղարիբյան

Հոդվածը պատրաստեց, ֆրանսերենից թարգմանեց և խմբագրեց Նազենի Ղարիբյանը: Փարիզի համալսարանի` արվեստի պատմության դոկտոր, հայագետ, ԵՊՀ դասախոս եւ ավագ գիտաշխատող, վաղմիջնադարյան արեւելաքրիստոնեական արվեստի, եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության մասնագետ:

 

Հայ պատմագրության մեջ եզակի աղբյուր է այսպես կոչված «Narratio de rebus Armeniae»-ն` «Պատմութիւն Հայոց իրացը» (այսուհետ` Իրք ), որ մեզ է հասել միայն հունարեն թարգմանությամբ: Հեղինակը հայ քաղկեդոնական է, որ հավանաբար պատկանել է հայոց եւ բյուզանդական եկեղեցիների միության կողմնակիցների թեւին:

Հայց. եկեղեցին պատանդ է.Եզրակացութիւն

Ոսկան Մխիթարեան, Նախկին Տնօրէն Մխիթարեան Վարժարանի ի Լոս Անճէլըս

Քրիստոնեական Եկեղեցի. Ճշմարտության հենասյո՞ւն, թե՞ իշխանության պատվար

Վիգեն Խաչատրյան, Յոթերորդ Օրվա Ադվենտիստների Եկեղեցու անդամ

Արևմտյան հետազոտողները քննդատաբար են վերաբերվում հայկական ազգայնականությանը

Վարդան Ջալոյան

մշակութաբան

 

Ժամանակակից պետությունները  կազմակերպվում են գիտական գիտելիքի վրա, քաղաքական որոշումներն ընդունվում են գիտական փորձագետների եզրակացությունների հիման վրա: Նրանք կազմակերպվում են մարդկային բանականության,  մտածողության հիման վրա: Ակնհայտ է, որ Հայաստանում դա այդպես չէ, մեծ նշանակություն ունի պարտադրանքը և բռնությունը:

Հայաստանի Հայ Կաթողիկե եկեղեցին

Աննա Մուրադյան, լրագրող

Կնոջ դերը իսլամում

Աննա Գևորգյան, Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող, իրանագետ