Հայց. եկեղեցին պատանդ է.Եզրակացութիւն

Ոսկան Մխիթարեան

Նախկին Տնօրէն Մխիթարեան Վարժարանի ի Լոս Անճէլըս

 

Աշխարհը շարժման եւ զարգացման մէջ է, յարատեւ բարեշրջման եւ յեղաշրջման  մէջ, հետեւաբար մենք ինչպէ՞ս կրնանք խափանել այդ զարգացումը մեր կեանքի մէջ, որուն բացակայութիւնը կրնայ առաջնորդել մեզ ապականութեան եւ ի վերջոյ անդամալուծութեան:

Քրիստոնեական Եկեղեցի. Ճշմարտության հենասյո՞ւն, թե՞ իշխանության պատվար

Վիգեն Խաչատրյան, Յոթերորդ Օրվա Ադվենտիստների Եկեղեցու անդամ

Ո՞ւր է հոգեւորականութեան արժանապատուութիւնը

Ոսկան Մխիթարեան, Նախկին Տնօրէն Մխիթարեան Վարժարանի ի Լոս Անճէլըս

Անձի հոգևոր-բարոյական դաստիարակության և զարգացման հայեցակարգի ստեղծման ՌԴ-ի փորձի ուսումնասիրության նյութերից

 

Ռուսաստանի ուսուցիչը պետք է լինի քաղաքացիության մարմնավորում: «Ռուսաստանի ժողովուրդների հոգևոր մշակույթը» դասընթացի ներմուծումը պահանջում է լրջագույն ուսումնասիրութւոն և գիտական հիմանավորում»:

Հայաստանի Հայ Կաթողիկե եկեղեցին

Աննա Մուրադյան, լրագրող

Կնոջ դերը իսլամում

Աննա Գևորգյան, Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող, իրանագետ